Een onderzoek naar een gezamenlijk symbool en een positieve zone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte, kaders, patronen

Wij onderzochten het fenomeen lachgas in Nieuwegein. 

Als kunstenaar of ontwerper kun je bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken door dingen te spiegelen, te bevragen, uit te dagen en vanuit een menselijk perspectief te bekijken in plaats van dwingende systeemregels. En zo een nieuwe manier van kijken voorstellen of een mogelijke gezamenlijke toekomst ervaarbaar maken.

Vanwege het zichtbare afval op straat, zijn lachgaspatronen een terugkerend onderwerp in de media en een bron van wrijving in de samenleving. Wij gingen op zoek naar diepere patronen in Nieuwegein, die het toneel vormen voor onzichtbare sociale dynamieken in de maatschappij.

Planmatig 

Vragen die opkwamen gingen over hoe het straatbeeld bepaald hoe we ons tot elkaar verhouden, welke plek jongeren hierin mogen innemen en hoe hun gedrag een product van de samenleving is.

Ons onderzoek leverden nieuwe inzichten op over het spanningsveld, maar we ontdekten ook een gemeenschappelijke positieve zone waarin mogelijk het probleem vanuit een nieuw perspectief benaderd zou kunnen worden: de auto. De auto die in de Nieuwegeinse samenleving zowel onder jongeren als volwassenen een belangrijk rol in het leven speelt en het straatbeeld grotendeels bepaald. Een positieve zone waar vanuit opnieuw dialoog mogelijk is. 

Colofon

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein
Concept en onderzoek: Eva Bullens & Bea van Frankenhuyzen
Grafisch ontwerp: Bea van Frankenhuyzen

Fotografie: Tamira Boogaard, Eva Bullens, Bea van Frankenhuyzen

Contact

Collective Practice
Bemuurde Weerd W.Z. 3
3513 BH Utrecht

hello at collectivepractice.org