Ooit was de spoorlijn een barrière tussen verschillende woonwijken, nu een gezamenlijke plek, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Oosterspoorbaan

Met twee pioniersprojecten, ontwikkeling van communicatie en het organiseren van verschillende evenementen, werkten we en jaar lang aan de cultuurontwikkeling van Park Oosterspoorbaan in Utrecht.

Bewonersinitiatieven

De Oosterspoorbaan in Utrecht is één van de oudste spoorlijnen in Nederland.

Toen in 2012 de Oosterspoorbaan werd losgeknipt van het hoofdsporennetwerk kwam dit stuk spoor braak te liggen. Buurtbewoners zagen de potentie om dit stuk stad te ontwikkelen naar een recreatieve en groene verbinding van de stad naar het landschap. 

Begin 2015 kocht de gemeente Utrecht de spoorlijn van Prorail. Voor de ontwikkeling werden twee aan elkaar parallel lopende sporen gevolgd: via het ene spoor werd in een co-creatie met de bewoners een ontwerp gemaakt om een fiets,- en een wandelverbinding in te passen en via het andere spoor was er ruimte voor bewonersinitiatieven.

Een wandelpad alleen maakt immers nog geen succesvol park. De bewonersinitiatieven zorgen voor verbondenheid onderling en creëren draagvlak. Hierdoor ontstaat een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid om met elkaar zorg te dragen voor dit prachtige park voor de stad Utrecht.

Van barrière tot ontmoetingsplek

Ooit was de spoorlijn een barrière tussen verschillende woonwijken, nu werd het een gezamenlijke plek, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Naast enthousiasme was er, zoals bij iedere verandering, ook onrust en zorgen wat deze verandering in de wijk teweeg zou brengen.  

Om deze transitie geleidelijk in te zetten, starrten wij in 2016, terwijl de aannemer het fysieke park aan het aanleggen was, samen met Markt om de Hoek drie pioniersprojecten. Op deze wijze raakte bewoners van alle buurten die grenzen aan het park, al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelingen rondom park Oosterspoorbaan en werd draagvlak gecreëerd voor alle plannen.

Deze drie pioniersinitiatieven vormden samen een unieke kringloop: van keukenafval tot compost, tot stadslandbouw, tot bereiding in de keuken, tot presentatie op de markt en weer terug naar keukenafval.

Van barrière tot ontmoetingsplek

Ooit was de spoorlijn een barrière tussen verschillende woonwijken, nu werd het een gezamenlijke plek, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Naast enthousiasme was er, zoals bij iedere verandering, ook onrust en zorgen wat deze verandering in de wijk teweeg zou brengen.  

Om deze transitie geleidelijk in te zetten, starrten wij in 2016, terwijl de aannemer het fysieke park aan het aanleggen was, samen met Markt om de Hoek drie pioniersprojecten. Op deze wijze raakte bewoners van alle buurten die grenzen aan het park, al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelingen rondom park Oosterspoorbaan en werd draagvlak gecreëerd voor alle plannen.

Deze drie pioniersinitiatieven vormden samen een unieke kringloop: van keukenafval tot compost, tot stadslandbouw, tot bereiding in de keuken, tot presentatie op de markt en weer terug naar keukenafval.

Communicatie

Ook de communicatie, huisstijl, website (www.oosterspoorbaan.nl), social media, het interne mailsysteem en de nieuwsbrief van park Oosterspoorbaan zijn in dit jaar door ons opgezet als gezamenlijk kanaal voor alle Oosterspoorbaan-initiatieven die volgen.

Een gezonde bodem

Utrechtse Aarde, is een project waar buurtbewoners vruchtbare aarde maken van keukenafval. Deze vruchtbare aarde gebruikt het initiatief Eetbaar Groen om samen met buurtbewoners groenten te kweken in moestuinbakken. De oogst wordt met elkaar verwerkt tot jam, chutney of soepen of een gezamenlijke maaltijd voor op Markt om de Hoek, een markt waar buurtbewoners en kleine, duurzame ondernemers uit de buurt lokale producten aanbieden.

Het project was een creatieve manier van samenwerken, waardoor bewoners in hun nabije omgeving participeerden op het gebied van natuur, gezondheid, leefbaarheid en zelfvoorziening. En omdat bij ieder project andere mensen zich aangetrokken voelden om mee te doen, ontstond er interactie onder een brede groep buurtbewoners.

Colofon

Concept: Eva Bullens & Annejet van Elderen
Projectleiding Utrechtse Aarde: Eva Bullens & Nienke van Pijkeren
Projectleiding Eetbaar Groen: Eva Bullens 
Projectleiding Markt om de Hoek: Annejet van Elderen
Communicatie ontwikkeling: Eva Bullens, Annejet van Elderen, Akke Bink
Grafisch ontwerp: Rebecca van Andel
Fotografie: Paul van Dorsten, Eva Bullens, Annejet van Elderen

Contact

Collective Practice
Bemuurde Weerd W.Z. 3
3513 BH Utrecht

hello at collectivepractice.org