Om organisaties echt duurzaam en inclusief te maken, is het een eerste stap om te kijken naar karakteristieken uit de organisatiecultuur

Van eenheidsworst naar diversiteitscultuur

Een startpunt voor een collectief onderzoek naar cultuurkenmerken die echte verandering tegen werken. 

Waarom dit boekje?

Veel organisaties en bedrijven proberen hun steentje bij te dragen aan een inclusieve, rechtvaardige en duurzame wereld. Ze doen dingen die op kleine of op grote schaal bijdragen aan veranderingen binnen de samenleving. Maar dit is niet altijd makkelijk.
Want hoewel de oplossingen vaak op papier eenvoudig lijken, is veranderen niet zomaar een kwestie van ander personeelsbeleid, duurzame inkoop, betere marketing of experimentele programmering.

Het vraagt ook om als organisatie zelf te veranderen. Vaak blijkt dan dat er iets in de organisatiecultuur aanwezig is, waardoor het verwelkomen van andere waarden en normen en het implementeren van nieuwe ideeën of veranderingen, stroef gaat.

Als gevolg hiervan worden, ook binnen organisaties die zeggen dat ze progressief of divers (willen) zijn, vaak alleen ideeën die passen bij de bestaande normen en waarden uitgevoerd. En hierdoor blijft de bestaande organisatiecultuur weer in stand, zelfs wanneer deze niet bijdraagt aan de (progressieve) doelen die de organisatie voor ogen heeft.

Een eerste stap

Om (samen)werkingen en organisaties echt duurzaam en divers te maken, is het een eerste stap om de karakteristieken van je eigen organisatiecultuur te zien en te benoemen. En vervolgens ander gedrag voor te stellen.

De kenmerken uit dit boekje geven hier al op allerlei manieren handreikingen toe. Dit boekje is dan ook de basis om een groepsgesprek of workshop rondom te organiseren.

Meedoen

Dit project is een collectief onderzoek: de kenmerken omschreven in dit boekje zijn geen vaststaande feiten, maar de basis om gezamenlijk aan te schaven, dingen aan toe te voegen of te veranderen. Wil je meedoen aan dit onderzoek? Mail ons, dan sturen we je een digitale versie van het boekje en kunnen we kijken hoe dit onderzoek verder vorm kan krijgen. 

Colofon

Concept, ontwerp en realisatie: Eva Bullens 
Originele tekst kenmerken: Tema Okun voor dRworks