Cultuur is het water waarin we zwemmen

Soms zie je niet meer in wat voor water je zwemt

Collective Practice werkt aan collectieve cultuurontwikkeling
in de samenleving.

Of we nou actieonderzoek doen, aan een communicatiecampagne werken of aan placemaking doen; de eerste vraag die we stellen is altijd:
Hoe kunnen we dit vanaf de start samen doen? 

Samen met opdrachtgever(s), medewerkers, buurtbewoners, journalisten, ondernemers of studenten; net wie er op dat moment betrokken is, wil of zou moeten zijn.

Hoe. Power to the Process.

Wij ondersteunden 200 collega’s van een gemeente die samen een organisatiefestival neerzetten

Wij werken op dit moment aan een tool om diversiteitscultuur in organisaties te stimuleren

There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, “Morning, boys, how’s the water?”
And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, “What the hell is water?”


– David Foster Wallace

There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, “Morning, boys, how’s the water?”
And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, “What the hell is water?”


– David Foster Wallace

Cultuur is als dat water.

Het is overal om ons heen, het bepaald voor een groot deel hoe we ons tot onze omgeving verhouden, hoe we met anderen op ons werk, op straat of in onze club omgaan. Maar veel symboliek en rituelen (h)erkennen we niet als zodanig en zo blijft veel uit onze cultuur grotendeels onzichtbaar. Cultuur is iets wat we elkaar aanleren en actief in stand houden, maar niet altijd weten te duiden.

Het is bovendien het tin op het printplaatje. Het zorgt ervoor dat energie soepel door het systeem kan stromen. Veel organisaties proberen hun systeem te veranderen, maar dit is niet altijd makkelijk. Want hoewel de oplossingen vaak op papier eenvoudig lijken, is het niet alleen een kwestie van ander personeelsbeleid, duurzame inkoop, betere marketing of experimentele programmering. Het vraagt ook om de cultuur binnen de organisatie te veranderen.

Wij helpen een collectieve cultuur te ontwikkelen waarin samenwerking, diversiteit, duurzaamheid en inclusiviteit centraal staan.

Waarom werken aan een collectieve cultuur?

De tijd van het individualisme is voorbij. De uitdagingen waar we in deze tijd voor staan zijn complex en vragen om een collectieve aanpak, waarbij individuele waarden, behoeftes en capaciteiten ook een plek vinden.

Vaardigheden zoals samenwerken, organiseren en communiceren worden steeds belangrijker. Die kun je alleen ontwikkelen als de cultuur in de organisatie – de bodem waarop deze nieuwe talenten kunnen groeien – hiervoor klaar is gemaakt.

Contact

Collective Practice
Bemuurde Weerd W.Z. 3
3513 BH Utrecht

hello at collectivepractice.org